Elektrotechnische inspectie nodig?

Als InstallQ erkend elektrotechnisch inspectiebedrijf verzorgt TIVAK inspecties van installaties volgens NEN 1010 of NEN 3140.

Waarom keuren?

Door een inspectie weet je in welke staat de elektrische installatie zich bevindt en kun je potentiële incidenten voorkomen door tijdig vervanging of reparatie uit te voeren van onderdelen. Ook eisen verzekeraars steeds vaker een periodieke inspectie van uw installatie of rekenen hogere tarieven wanneer er geen keuringsrapport is.

NEN 1010 of NEN 3140 keuring?

De NEN 1010 richt zich op de veiligheid van nieuwe laagspanningsinstallaties in gebouwen, terwijl de NEN 3140 zich richt op veilige bedrijfsvoering en periodieke inspecties van bestaande elektrische installaties en apparaten in werkomgevingen. Beide normen zijn van belang om de elektrische veiligheid te waarborgen, maar ze hebben verschillende toepassingsgebieden en focuspunten. Bij een nieuwe installatie of uitbreiding van een bestaande installatie zal er dus geïnspecteerd worden volgens de NEN 1010. Gaat het om een periodieke keuring van een bestaande installatie, dan zal de inspectie gedaan worden volgens de NEN 3140.

Hoe werkt een inspectie?

Voorafgaand aan de inspectie zelf wordt een inspectieplan gemaakt dat afgestemd is op de situatie. Hierin kan ook bepaald worden wanneer en op welke manier het beste geïnspecteerd kan worden omdat tijdens de metingen de spanning regelmatig uitgeschakeld wordt en dit voor overlast kan zorgen. Tijdens de inspectie worden verschillende stappen doorlopen; het beoordelen van tekeningen en documenten, visuele inspectie, verrichten van metingen en het testen van aardleidingen, aardpennen, impedanties, isolatieweerstanden en aardlekschakelaars bijvoorbeeld.

Na inspectie volgt een gedetailleerd rapport met de bevindingen, waarin de algehele staat van de elektrische installatie en eventuele herstelpunten worden beschreven bij afkeur en/of eventuele verbeterpunten.

Inspectie laadpaal

Het toevoegen van laadpalen aan een installatie geldt als een uitbreiding. Het is daarom verstandig om door een onafhankelijke partij de uitbreiding van de elektrische installatie te laten keuren. Zo is zeker dat de uitbreiding goed is gedaan en dit voorkomt lastige discussies achteraf bij het ontstaan van een eventueel probleem zoals brand in de auto of meterkast en schade aan de interne lader van de auto. Met specifieke meetapparatuur voor EV laadpalen kan TIVAK zo’n keuring uitvoeren. Als TIVAK de installatie van de laadpaal zelf verzorgt is dit rapport erbij inbegrepen.